Prodejní podmínky

 1. TENTO DOKUMENT OBSAHUJE VELMI DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH PRÁV A POVINNOSTÍ, TAKÉ PODMÍNEK, OMEZENÍ A VÝJIMEK, KTERÉ SE NA VÁS MOHOU VZTAHOVAT. PROSÍM, PŘEČTĚTE SI TO POZORNĚ.

  ZADÁNÍM OBJEDNÁVKY PRODUKTŮ Z TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK PŘIJÍMÁTE TYTO PODMÍNKY A JSTE JIMI VÁZANY.

  NEMŮŽETE OBJEDNAT ANI ZÍSKAT PRODUKTY Z TĚCHTO STRÁNEK, POKUD (A) NESOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI, (B) NEJSTE STARŠÍ (i) VE VĚKU MINIMÁLNĚ 18 LET NEBO (ii) PRÁVNÍM VĚKEM K UZAVŘENÍ ZÁVAZNÉ SMLOUVY SPOLEČNOSTI SIONYX, LLC, OR (C) JE ZAKÁZÁN PŘÍSTUP K TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE NEBO JAKÉHOKOLI Z OBSAHU NEBO ZBOŽÍ TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK NEBO JE ZAKÁZÁN PLATNÝM ZÁKONEM. PRODUKTY NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE JSOU NABÍZENY K PRODEJI OSOBÁM, KTEŘÍ SE NACHÁZEJÍ VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH (USA). VÝVOZ PRODUKTŮ Z USA JE TĚMITO PODMÍNKAMI ZAKÁZÁN.


  Tyto obchodní podmínky (tyto "Podmínky") platí pro nákup a prodej produktů prostřednictvím www.sionyx.com (dále jen "Site"). Tyto podmínky mohou být změněny společností SIONYX, LLC (dále jen "us","we", nebo "náš" jak to může kontext vyžadovat) bez předchozího písemného upozornění kdykoli, podle našeho výhradního uvážení. Nejnovější verze těchto podmínek bude zveřejněna na této stránce a před zakoupením jakéhokoli produktu dostupného prostřednictvím této stránky byste si měli tyto podmínky přečíst. Verze těchto podmínek, která je zveřejněna na tomto webu v době, kdy odešlete objednávku na nákup produktu prostřednictvím webu, je verzí, která se vztahuje na váš nákup.


  Tyto podmínky jsou nedílnou součástí podmínek používání webových stránek, které se obecně vztahují na používání našich stránek. Před objednáním produktů prostřednictvím této stránky byste si také měli pečlivě přečíst naše Zásady ochrany osobních údajů (viz část 9).


 2. Přijetí a zrušení objednávky. Souhlasíte s tím, že vaše objednávka je nabídkou ke koupi podle těchto Podmínek všech produktů uvedených ve vaší objednávce. Všechny objednávky musíme přijmout, jinak nebudeme povinni vám produkty prodat. Podle vlastního uvážení se můžeme rozhodnout nepřijmout žádné objednávky. Po obdržení objednávky se vám na Stránce zobrazí automatické potvrzení vaší objednávky. Jakmile přijmeme vaši objednávku, zašleme vám akceptační e-mail s potvrzením čísla vaší objednávky a podrobností o položkách, které jste si objednali. Přijetí vaší objednávky a vytvoření kupní smlouvy mezi společností SIONYX, LLC a vámi se neuskuteční, dokud a dokud neobdržíte e-mail s potvrzením objednávky. Můžete mít možnost zrušit svou objednávku před odesláním objednávky kontaktováním péče o zákazníky na adrese podpora@SIONYX.com.

 3. Ceny a platební podmínky.
  1. Všechny ceny uvedené na těchto stránkách se mohou bez upozornění změnit. Cena účtovaná za produkt nebo službu bude cenou platnou v době zadání objednávky a bude uvedena v e-mailu s potvrzením objednávky. Pokud se v ceně uvedené na Stránce nebo v našich potvrzovacích nebo akceptačních e-mailech vyskytne typografická nebo jiná chyba, vyhrazujeme si právo zrušit objednávku a informovat vás o správné ceně. Poté budete mít možnost zadat novou objednávku za opravenou cenu. Zvýšení cen (jiné než v případě chyb) se bude vztahovat pouze na objednávky zadané po těchto změnách. Uvedené ceny nezahrnují daně ani poplatky za poštovné a balné. Všechny tyto daně a poplatky budou přidány k celkovému množství vašeho zboží a budou uvedeny ve vašem nákupním košíku a v e-mailu s potvrzením objednávky.

  2. Platební podmínky jsou na našem výhradním uvážení a platbu musíme obdržet před přijetím objednávky. Přijímáme karty VISA, MasterCard, AMEX, Discover, Diners Club, Shop Pay, Apple Pay, Google Pay, Bancontact, iDeal, Meta Pay, PayPal, Amazon Pay a Klarna pro všechny nákupy. Prohlašujete a zaručujete, že (i) informace o kreditní kartě, které nám poskytnete, jsou pravdivé, správné a úplné, (ii) jste řádně oprávněni používat takovou kreditní kartu k nákupu, (iii) poplatky, které vám vzniknou, budou uhrazeny společností vaší kreditní karty a (iv) zaplatíte poplatky, které vám vzniknou, za zveřejněné ceny, včetně všech příslušných daní, pokud existují.

 4. Zásilky; Dodávka; Název a riziko ztráty.
  1. Zajistíme expedici produktů k Vám. Konkrétní možnosti doručení naleznete na stránce jednotlivých produktů. Zaplatíte veškeré přepravní a manipulační poplatky uvedené během procesu objednávky.

  2. Vlastnické právo a riziko ztráty na vás přechází po našem předání produktů přepravci. Termíny dodání a dodání jsou pouze odhadované a nelze je zaručit. Neneseme odpovědnost za případné zpoždění zásilek.

 5. Vrácení zboží, vrácení peněz a výměny. Produkty můžete vrátit za plnou náhradu ceny produktu nebo produkty vyměnit za jiný produkt SIONYX, pokud získáte oprávnění k vrácení materiálu (“RMA“) do třiceti (30) dnů od obdržení produktů. Vrácení zahájené po třiceti (30) dnech od obdržení produktů je na našem výhradním uvážení a (pokud vrácení přijmeme) podléhá 15% poplatku za opětovné naskladnění. Vrácení vadných produktů bude zpracováno jako záruční reklamace a bude podléhat omezené záruce společnosti SIONYX. Číslo RMA můžete získat kontaktováním péče o zákazníky společnosti SIONYX na adrese podpora@sionyx.com.

 6. OMEZENÁ ZÁRUKA.

  TATO OMEZENÁ ZÁRUKA VÁM DÁVÁ KONKRÉTNÍ ZÁKONNÁ PRÁVA A MŮŽETE MÍT TAKÉ JINÁ PRÁVA, KTERÁ SE V JEDNOTLIVÝCH STÁTECH LIŠÍ.

  TUTO OMEZENOU ZÁRUKU NALEZNETE TAKÉ NA WWW.SIONYX.COM/WARRANTY A V DOKUMENTACI, KTEROU K PRODUKTŮM POSKYTUJEME.

  1. Společnost SIONYX, LLC („SIONYX“ nebo „my“) poskytuje záruku původnímu koncovému uživateli/kupujícímu („vy“) produktu (v této části označované jako „Zboží“), že po dobu dvou (2) let od data nákupu Zboží (dále jen „Záruční doba“) bude toto Zboží bez materiálových vad materiálu a zpracování. SIONYX vám zaručuje, že příslušenství zahrnuté se Zbožím a Sady příslušenství prodávané odděleně od Zboží pod samostatnou SKU produktu] bude bez materiálových vad materiálu a zpracování po dobu devadesáti (90) dnů od data nákupu.

  2. S VÝJIMKOU ZÁRUKY UVEDENÉ V (a), V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM, NEPOSKYTUJE SIONYX ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA ZBOŽÍ, VČETNĚ JAKÉKOLI (A) ZÁRUKY PRODEJNOSTI; (B) ZÁRUKA VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL; (C) ZÁRUKA VLASTNICTVÍ; (D) ZÁRUKA PROTI PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN; AŤ VYJÁDŘENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, PRŮBĚH OBCHODOVÁNÍ, PRŮBĚH PLNĚNÍ, JINÉ VYUŽITÍ OBCHODU.

  3. Produkty vyrobené třetí stranou („Produkt třetí strany“) může tvořit, obsahovat, obsahovat, začleňovat, připojovat nebo balit společně se zbožím. Na produkty třetích stran se nevztahuje záruka v části (a). Pro vyloučení pochybností, V MAXIMÁLNÍ MÍŘE POVOLENÉ PLATNÝM ZÁKONEM NEPOSKYTUJE SIONYX ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE JAKÉHOKOLI PRODUKTŮ TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ JAKÉKOLI (A) ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI; (B) ZÁRUKA VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL; (C) ZÁRUKA VLASTNICTVÍ; (D) ZÁRUKA PROTI PORUŠENÍ PRÁV DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ TŘETÍCH STRAN; AŤ VYJÁDŘENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁKONEM, PRŮBĚH OBCHODOVÁNÍ, PRŮBĚH PLNĚNÍ, JINÉ VYUŽITÍ OBCHODU.

  4. Společnost SIONYX nenese odpovědnost za porušení záruky podle části (a), pokud nepodáte reklamaci ze záruky, jak je popsáno níže.

  5. Společnost SIONYX nenese odpovědnost za porušení záruky uvedené v části (a), pokud: (i) budete takové zboží dále používat poté, co získáte číslo Return Material Authorization (RMA); (ii) vada vznikla proto, že jste nedodrželi ústní nebo písemné pokyny společnosti SIONYX týkající se skladování, instalace, uvedení do provozu, používání nebo údržby takového Zboží; nebo (iii) změníte nebo opravíte takové Zboží bez předchozího písemného souhlasu společnosti SIONYX.

  6. V souladu s výše uvedenými oddíly (d) a (e) s ohledem na jakékoli takové Zboží během Záruční doby společnost SIONYX dle vlastního uvážení buď (i) opraví nebo vymění Zboží za stejný nebo novější model; nebo (ii) opravit nebo vyměnit vadné díly; nebo (iii) vrátit kupní cenu Zboží. V rozsahu povoleném zákonem nebude Záruční doba prodloužena, obnovena nebo jinak změněna z důvodu následné výměny, dalšího prodeje, opravy nebo výměny fotoaparátu nebo příslušenství. Na díly opravené nebo vyměněné během záruční doby se však vztahuje záruka po zbytek původní záruční doby nebo devadesát (90) dnů od data opravy nebo výměny, podle toho, co je delší.

  7. V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝM ZÁKONEM JSOU NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY POPSANÉ V ČÁSTI 6 VAŠIMI JEDINÝMI A VÝHRADNÍMI NÁPRAVNÝMI PROSTŘEDKY A VEŠKEROU NAŠÍ POVINNOSTÍ A ODPOVĚDNOSTÍ ZA JAKÉKOLI PORUŠENÍ TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY. NAŠE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEPŘEKRAČUJE SKUTEČNOU ČÁSTKU, KTEROU ZAPLATÍTE ZA VADNÝ PRODUKT NEBO SLUŽBU, KTEROU JSTE ZAKOUPILI PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK, ANI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDEME ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI ZA JAKÉKOLI NEZTRÁTY, ZTRÁTU, ZPŮSOB VÝROBKU. , POVĚST, PŘÍJMY NEBO ZISK, JAKÉKOLI SNÍŽENÍ HODNOTY, NÁKLADY NA NÁHRADU ZBOŽÍ NEBO JAKÉKOLI NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO TRESTUJÍCÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, AŤ UŽ PŘÍMÉ NEBO NEPŘÍMÉ. ROZUMÍTE, BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI SIONYX PŘEDSTAVUJÍ PŘIDĚLENÍ RIZIKA, JAK JE POVOLENO JEDNOTLIVÝM OBCHODNÍM KÓDEM PŘIJATÝM V MASSACHUSETES A DALŠÍCH PŘÍSLUŠNÝCH SADACH A VAŠICH PŘÍSLUŠNÝCH PRODUKTECH LASSVD MASSACHD ODRAZUJTE TOTO ROZDĚLENÍ RIZIKA A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI UVEDENÁ ZDE.

   NĚKTERÉ STÁTY NEDOVOLUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, TAKŽE VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT.

  8. Jiná omezení. Omezená záruka uvedená v části (a) se nevztahuje na (i) spotřební díly, jako jsou baterie nebo ochranné povlaky, které jsou navrženy tak, aby se časem zmenšovaly, pokud nedošlo k poruše v důsledku vady materiálu nebo zpracování; (ii) na kosmetické poškození, včetně, ale bez omezení, škrábanců (včetně čoček), promáčknutí a rozbitého plastu na portech; (iii) na poškození způsobené používáním s jiným produktem; (iv) poškození způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, manipulací, kapalinou (nad rámec certifikace Zboží), pískem, nárazem, požárem, nedostatkem řádné péče nebo údržby, zemětřesením nebo jinou vnější příčinou; (v) na škody způsobené provozováním Zboží mimo publikované směrnice SIONYX; (vi) na škody způsobené neautorizovanými díly nebo servisem (včetně upgradů a rozšíření) prováděným kýmkoli, kdo není zástupcem společnosti SIONYX; (vii) ke zboží, které bylo upraveno za účelem změny funkčnosti nebo schopnosti bez písemného povolení společnosti SIONYX; (viii) na vady způsobené běžným opotřebením nebo jinak v důsledku běžného stárnutí Zboží; nebo (ix) pokud bylo ze Zboží odstraněno nebo poškozeno jakékoli sériové číslo.

  9. ZÁRUČNÍ REKLAMACE
   1. Všechny nároky v rámci omezené záruky budou vyžadovat číslo RMA (Return Material Authorization). Chcete-li projednat reklamaci záruky a získat číslo RMA, kontaktujte zákaznickou podporu společnosti SIONYX: podpora@SIONYX.com (http://support@sionyx.com/). Budete požádáni o předložení prodejního dokladu/dokladu o nákupu s uvedením data nákupu, zaplacené částky a místa nákupu.
   2. Pokud bude váš záruční nárok přijat během záruční doby, zákaznická péče SIONYX provede telefonické vyhodnocení, aby zjistila, zda se na závadu vztahuje omezená záruka.
   3. Pokud péče o zákazníky společnosti SIONYX rozhodne, že se na poruchu vztahuje omezená záruka, společnost SIONYX dle vlastního uvážení buď
    1. opravit nebo vyměnit Zboží; nebo
    2. opravit nebo vyměnit vadné díly; nebo
    3. připsání nebo vrácení kupní ceny Zboží.

 7. Zboží není určeno k dalšímu prodeji nebo exportu. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy různých států a USA v souvislosti s nákupem, používáním a likvidací produktů, které si zakoupíte na našich stránkách, včetně všech exportních předpisů, jak je definováno níže. Prohlašujete, zaručujete a souhlasíte s tím, že nakupujete produkty z těchto stránek pouze pro své vlastní zákonné osobní nebo domácí použití, nikoli pro další prodej nebo export. Produkty zakoupené na těchto stránkách mohou být pro účely exportu kontrolovány exportními předpisy, včetně, ale nejen, Export Administration Regulations (15 CFR 768-799), jakýchkoli následných a doplňkových předpisů (souhrnně „Předpisy pro vývoz").

 8. Používání a vlastnictví duševního vlastnictví. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že:

  1. Pokud jde o software (včetně firmwaru) a práva duševního vlastnictví obsažená v produktech uváděných na trh na těchto Stránkách, používání výrazů „prodat“, „prodej“, „přeprodat“, „přeprodej“, „nákup“, „ cena“ a podobně znamenají nákup nebo prodej licence k takovému softwaru a práv duševního vlastnictví, jak je uvedeno v licenční smlouvě s koncovým uživatelem poskytované s produktem nebo službou. Software (včetně firmwaru) a práva duševního vlastnictví obsažená v produktech a službách prodávaných na tomto webu jsou vám a dalším potenciálním zákazníkům zpřístupněny výhradně pro účely licence, nikoli prodeje, za podmínek a omezení licenční smlouvy doprovázející tuto konkrétní produkt.

  2. Budete dodržovat všechny podmínky konkrétní licenční smlouvy pro jakýkoli produkt nebo službu, kterou získáte prostřednictvím těchto Stránek, včetně, ale nikoli výhradně, všech povinností důvěrnosti a omezení dalšího prodeje, použití, zpětného inženýrství, kopírování, vytváření, úprav, zlepšování, poskytování sublicence a převod těchto licencovaných produktů.

  3. Nebudete způsobovat, navádět ani povolovat jiným osobám nedodržování ustanovení a podmínek žádné z těchto licenčních smluv na produkty a služby.

  4. Společnost SIONYX, LLC a její poskytovatelé licencí jsou a zůstanou jedinými a výhradními vlastníky všech práv duševního vlastnictví ke každému produktu a službě zpřístupněné na této stránce a všech souvisejících specifikací, pokynů, dokumentace nebo jiných materiálů, včetně, ale nikoli výhradně , všechna související autorská práva, patenty a ochranné známky, podléhající pouze omezené licenci udělené v rámci licenční smlouvy k produktu nebo službě. Nemáte a nebudete mít ani nezískáte žádné vlastnictví těchto práv k duševnímu vlastnictví k produktům zpřístupněným prostřednictvím těchto stránek nebo jakýchkoli práv duševního vlastnictví souvisejících s těmito produkty.

  5. Tímto udělujete společnosti SIONYX veškerá práva, titul a zájem o veškerou zpětnou vazbu, návrhy, nápady, vylepšení a další komentáře, které poskytnete společnosti SIONYX týkající se produktů („Zpětná vazba“), a společnost SIONYX bude mít neomezené právo používat a zveřejňovat zpětnou vazbu bez povinnosti nebo závazku nebo účtování vůči vám a jakákoli vylepšení, úpravy a změny provedené na základě zpětné vazby jsou naším výhradním vlastnictvím.

 9. Ochrana osobních údajů. Naše Zásady ochrany osobních údajů, https://www.sionyx.com/policies/privacy-policy, upravují zpracování všech osobních údajů shromážděných od vás v souvislosti s nákupem produktů prostřednictvím webu.

 10. odškodnění. Budete bránit společnost SIONYX a její přidružené společnosti a jejich příslušné úředníky, ředitele, zaměstnance a zástupce před a proti všem obviněním, stížnostem, žalobám, žalobám, řízením, slyšením, vyšetřováním, nárokům a požadavkům vzneseným třetí stranou proti jakémukoli z výše uvedeného (společně ,“Nároky”) a odškodní a ochrání každou z výše uvedených škod za jakékoli následné škody (včetně všech vedlejších a následných škod pravomocně přiznaných soudem), pokuty, pokuty, náklady, částky zaplacené při vyrovnání, výdaje, náklady a poplatky (včetně, bez omezení , soudní výlohy, přiměřené poplatky právním zástupcům, účetním a jiným odborníkům nebo jiné výdaje na soudní nebo jiné řízení nebo jakýkoli nárok), které vzniknou v důsledku (a) použití nebo nakládání s produktem zakoupeným od společnosti SiOnyx, ať už vámi nebo kdokoli jiný, kdo prostřednictvím vás získá přístup k produktu, nebo (b) vaše nedodržení platných zákonů, včetně jakéhokoli nezákonného použití produktu. Výše uvedené povinnosti odškodnění nezahrnují žádné údajné porušení práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany produktu v nezměněné podobě.

 11. Vyšší moc. Žádná ze stran nenese odpovědnost ani odpovědnost vůči druhé straně, ani se nebude mít za to, že nedodržela nebo porušila tuto smlouvu, za jakékoli selhání nebo zpoždění při plnění nebo plnění jakékoli podmínky této smlouvy (kromě jakékoli z vašich povinností platit nám níže), když a v rozsahu, v jakém je takové selhání nebo zpoždění způsobeno nebo vyplývá z jednání mimo kontrolu dotčené strany (dále jen „dotčená strana“), včetně, bez omezení, následujících událostí vyšší moci („události vyšší moci“ ): a) skutky vyšší moci; b) povodně, požár, zemětřesení, epidemie nebo výbuch; c) válka, invaze, nepřátelské akce (ať už je válka vyhlášena či nikoli), teroristické hrozby nebo činy, nepokoje nebo jiné občanské nepokoje; (d) vládní nařízení, zákon nebo akce; e) embarga nebo blokády platné ke dni nebo po datu této dohody; f) celostátní nebo regionální stav nouze; g) stávky, zastavení nebo zpomalení práce nebo jiné průmyslové nepokoje; h) poruchy telekomunikací, výpadky nebo nedostatek elektřiny, nedostatek skladovacích nebo skladovacích prostor, nedostatečné přepravní služby nebo nemožnost či zpoždění při získávání dodávek přiměřených nebo vhodných materiálů; a (i) jiné podobné události mimo přiměřenou kontrolu Dotčené strany. Dotčená strana oznámí do deseti (10) dnů události vyšší moci druhé straně, přičemž uvede dobu, po kterou se očekává, že tato událost bude pokračovat. Dotčená strana vynaloží pečlivé úsilí k ukončení selhání nebo zpoždění a zajistí minimalizaci účinků takové události vyšší moci. Dotčená strana obnoví plnění svých závazků, jakmile to bude rozumně proveditelné po odstranění příčiny. V případě, že selhání nebo prodlení Dotčené strany zůstane nevyléčeno po dobu třiceti (30) po sobě jdoucích dnů po písemném oznámení, které podala podle tohoto článku 11, může kterákoli ze stran poté tuto smlouvu ukončit na základě písemné výpovědi s pěti (5) denním oznámením. .

 12. Rozhodné právo a jurisdikce. Všechny záležitosti vyplývající z těchto Podmínek nebo související s těmito Podmínkami se řídí a vykládají v souladu s vnitřními zákony Massachusettského společenství, aniž by nabyly účinnosti jakékoli ustanovení nebo pravidlo týkající se volby nebo konfliktu práva (ať už se jedná o společenství Massachusetts nebo jakoukoli jinou jurisdikci). ), což by způsobilo použití zákonů jakékoli jiné jurisdikce, než jsou zákony Commonwealth of Massachusetts.

 13. Řešení sporů a závazná arbitráž.
  1. VY A SPOLEČNOST SIONYX, LLC SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SE VZDÁTE JAKÝCHKOLI PRÁVA SPOŘOVAT NÁROKY U SOUDU NEBO PŘED POROTY, NEBO SE ÚČASTNÍT TŘÍDNÍ ŽALUBY NEBO ZASTUPITELSKÉ ŽALOBY S OHLEDEM NA NÁROK. DALŠÍ PRÁVA, KTERÁ BYSTE MÍLI, KDYBYSTE SE STALI K SOUDU, MOHOU BÝT TAKÉ NEDOSTUPNÁ NEBO MOHOU BÝT OMEZENA V ROZHODČÍM ŘÍZENÍ.

   JAKÉKOLI NÁROKY, SPORY NEBO SPORY (AŤ VE SMLOUVĚ, DELIKTŮ NEBO JINAK, AŤ PŘEDCHÁZEJÍCÍ, SOUČASNÉ NEBO BUDOUCÍ, A VČETNĚ ZÁKONNÉ, OCHRANY SPOTŘEBITELE, OBČANÉHO PRÁVA, ZÁMĚRNÝCH PRÁVA, ZÁMĚRNÝCH PŘEČINKŮ, NÁHRADNÍCH PŘECHODKŮ A NÁHRADNÍCH NÁROKŮ JAKÝKOLI ZPŮSOB VAŠEHO NÁKUPU PRODUKTŮ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK BUDE ŘEŠEN VÝHRADNĚ A KONEČNĚ ZÁVAZNÝM ROZHODČÍM ROZHODČÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ.

  2. Rozhodčí řízení bude řídit American Arbitration Association ("AAA") v souladu s Pravidly spotřebitelského rozhodčího řízení (dále jen "Pravidla AAA"), pak v platnosti, s výjimkou změn v této části 13. (Pravidla AAA jsou k dispozici na adr.org nebo zavoláním AAA na číslo 1-800-778-7879.) Výklad a vymáhání zákona o arbitráži se bude řídit tato sekce.

   Rozhodce bude mít výhradní pravomoc řešit jakýkoli spor týkající se arbitrability a/nebo vymahatelnosti tohoto ustanovení o rozhodčím řízení, včetně jakékoli námitky proti nesvědomitosti nebo jakékoli jiné námitky, že ustanovení o rozhodčím řízení nebo smlouva jsou neplatné, neplatné nebo jinak neplatné. Rozhodce bude oprávněn udělit jakoukoli úlevu, která by byla dostupná u soudu podle zákona nebo podle spravedlnosti. Jakékoli rozhodnutí rozhodce (rozhodců) bude konečné a závazné pro každou ze stran a může být vydáno jako rozsudek u kteréhokoli soudu příslušné jurisdikce.

  3. Pokud nám do 60 dnů od nákupu poskytnete písemné oznámení o svém záměru, můžete se rozhodnout, že budete svůj nárok prosazovat u soudu pro malé nároky se sídlem v USA, než u rozhodčího řízení. Rozhodčí řízení nebo soudní řízení o drobných nárocích bude omezeno pouze na váš individuální spor nebo kontroverzi.

   Pokud bude jakékoli ustanovení této rozhodčí smlouvy shledáno nevymahatelným, bude nevymahatelné ustanovení zrušeno a zbývající podmínky rozhodčího řízení budou vymáhány.

 14. Přiřazení. Bez našeho předchozího písemného souhlasu nepostoupíte žádná ze svých práv ani nepřenesete žádnou ze svých povinností podle těchto Podmínek. Jakékoli údajné přidělení nebo pověření v rozporu s tímto článkem 14 je neplatné. Žádné postoupení nebo delegování vás nezbavuje žádných vašich závazků podle těchto podmínek.

 15. Žádné výjimky. Pokud se nám nepodaří vymáhat jakékoli právo nebo ustanovení těchto podmínek, nebude to znamenat vzdání se budoucího vymáhání tohoto práva nebo ustanovení. Vzdání se jakéhokoli práva nebo ustanovení bude účinné pouze v případě, že bude písemné a podepsané řádně oprávněným zástupcem společnosti SIONYX, LLC.

 16. Příjemci třetích stran. Tyto podmínky neudělují a nejsou určeny k tomu, aby udělovaly jakákoli práva nebo nápravy jiné osobě než vám.

 17. Oznámení.
  1. To You. Můžeme vám poskytnout jakékoli oznámení podle těchto podmínek zasláním zprávy na vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Oznámení zaslaná e-mailem nabudou účinnosti okamžikem odeslání e-mailu. Je vaší odpovědností udržovat svou e-mailovou adresu aktuální.

  2. Nám. Chcete-li nám zaslat oznámení podle těchto podmínek, musíte nás kontaktovat následujícím způsobem prostřednictvím nočního kurýra nebo doporučenou nebo certifikovanou poštou na adresu SIONYX Customer Care, 100 Cummings Center Suite 303B, Beverly, Massachusetts 01915. Adresu pro zasílání oznámení můžeme aktualizovat zasláním upozornění na Stránce. Oznámení zaslaná nočním kurýrem vstoupí v platnost jeden pracovní den po jejich odeslání. Oznámení zaslaná doporučenou nebo certifikovanou poštou vstoupí v platnost tři pracovní dny po jejich odeslání.
 18. Dělitelnost. Pokud je jakékoli ustanovení těchto podmínek neplatné, nezákonné, neplatné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělené od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost nebo vymahatelnost zbývajících ustanovení těchto podmínek.

 19. celá dohoda. Naše potvrzení objednávky, tyto podmínky, licenční smlouva týkající se jakéhokoli produktu nebo služby, kterou získáte na této stránce nebo jejím prostřednictvím, naše podmínky používání webových stránek a naše zásady ochrany osobních údajů budou považovány za konečnou a integrovanou dohodu mezi vámi a námi o záležitostech obsažených v tyto Podmínky.