Jednostranná cenová politika

JEDNOSTRANNÁ CENOVÁ POLITIKA
***DŮVĚRNÉ*** Účinné od 1. květnast , 2022

Aby bylo možné úspěšně konkurovat na trhu a zajistit, aby společnost SIONYX, LLC. (“SIONYX”) inovativní a vysoce kvalitní produkty jsou adekvátně propagovány a podporovány, společnost SIONYX oznámila tuto jednostrannou cenovou politiku (“UPP”). Účelem tohoto UPP je zajistit rovné podmínky pro všechny autorizované maloobchodní partnery (maloobchodníky, prodejce, prodejce a distributory (dále jen „prodejci“), aby byla zajištěna spravedlivá hospodářská soutěž a ochrana integrity značky. Dále budou veškeré prodeje koncovým uživatelům produktů uvedených v jednostranné cenové tabulce SIONYX (MSRP/MAP) ve Spojených státech podléhají tomuto UPP. Cenovou tabulku (přiloženu) naleznete na https://www.sionyx.com/pricing-grid. SIONYX si vyhrazuje právo změnit ceny bez předchozího upozornění. Tento UPP se vztahuje na aktivní produkty SIONYX, které jsou sledovány v cenové tabulce, zastaralé nebo ukončené položky mohou být prodávány za tržní ceny v jakékoli formě reklamy.

 1. Prodejce nebude inzerovat Produkty za ceny nižší, než je minimální inzerovaná cena (“MAP”) stanovená společností SIONYX a jak je uvedeno v příslušné jednostranné cenové tabulce. Poznámka: Cena inzerovaná byť o jeden cent nižší než MAP je považována za nevyhovující. SIONYX si vyhrazuje právo čas od času změnit, upravit, pozastavit nebo zrušit toto UPP, kryté Produkty a/nebo minimální inzerovanou cenu, a to podle svého výhradního a absolutního uvážení kdykoli. Společnost SIONYX je jediným arbitrem takových rozhodnutí a vyhrazuje si právo učinit jakékoli takové rozhodnutí jednostranně.
 1. UPP se vztahuje na všechny inzerované ceny Produktů. UPP není a není zamýšleno být dohodou nebo ujednáním jakéhokoli druhu, výslovnou nebo předpokládanou, ohledně ceny, za kterou může prodejce prodávat produkty (nebo jakékoli produkty SIONYX). Prodejce může prodávat Produkty (a všechny produkty SIONYX) za jakoukoli cenu, kterou si zvolí. Žádný úředník, zaměstnanec, zástupce nebo zástupce společnosti SIONYX nemá oprávnění (i) uzavřít jakoukoli dohodu nebo ujednání s ohledem na cenu, za kterou Prodejce prodává Produkty; nebo (ii) nutit nebo jinak nutit Prodejce, aby nacenil Produkty na jiné úrovni, než která je jednostranně určená Prodejcem. Prodejce se může podle vlastního uvážení rozhodnout, zda s touto politikou souhlasí, nebo ne. Společnost SIONYX nebude diskutovat o podmínkách přijetí souvisejících s touto politikou. O těchto zásadách nelze vyjednávat a nebudou měněny, upravovány ani upravovány pro žádného prodejce.
 1. Reklama nebo propagace je pro účely těchto Zásad jakákoli prezentace, nabídka nebo žádost za účelem prodeje produktu SIONYX uvedeného v ceníku Zásad ze strany prodejce, včetně, bez omezení, jejich internetového obchodu včetně nákupního košíku a web pokladny To zahrnuje, ale není omezeno na ceníky, inzeráty v novinách a časopisech, katalogy, letáky nebo jinou přímou poštu, nápisy, billboardy, bannery na vnější straně fyzického místa podnikání, včetně jakéhokoli parkoviště nebo parkovací struktury . Tyto reklamní a propagační standardy se rovněž vztahují na jakékoli akce mimo provozovnu (přehlídky, sjezdy, aukce, bleší trhy, skupiny uživatelů atd.), kterých se prodejce účastní nebo kterých se účastní za účelem prodeje produktů SIONYX. Rozumí se také, že tyto zásady pokrývají všechny formy elektronické reklamy, včetně rádia, televize, faxů, internetu (včetně online aukcí, skupin uživatelů, bleších trhů atd.), e-mailů a webových stránek. Všechny webové vlastnosti včetně nákupního košíku prodejce a webových stránek pokladny spadají pod tyto zásady.

Toto NEJSOU porušením:

 1. a) Nabízení bezplatné dopravy nebo financování produktů
 1. b) Nabízení dárkové karty, kterou lze vyměnit za hodnotu při budoucím nákupu, spolu s nákupem Produktů.
 1. c) Propagační akce pro celou prodejnu nebo kategorii, jako je „Všechny položky ve výprodeji“, pokud produkty SIONYX nejsou vyobrazeny nebo inzerovány pod MAPOU

      

  TOTO JSOU porušení:

 1. a) Funkce webových stránek, jako je „klikněte na cenu“, „zobrazte cenu v košíku“, „přidejte do košíku za nejlepší cenu“, automatické e-maily s cenovými nabídkami, předformátované e-mailové odpovědi, formuláře a automatické zobrazení ceny za jakékoli položky před pokladnou a další podobné funkce jsou považovány za komunikaci iniciovanou prodejcem (spíše než koncovým uživatelem), představují reklamu.
 1. b) Jakékoli prohlášení nebo jazyk, který umožňuje provést přepočet inzerované ceny, jako například „20% sleva z ceny zobrazené každý den“ nebo „zavolejte na 50 $ z této ceny“, nebude představovat souhlas s tímto UPP, pokud taková přepočítaná inzerovaná cena je nižší než minimální inzerovaná cena pro daný produkt, pokud prohlášení nebo jazyk není v souladu s propagační cenou sponzorovanou společností SIONYX, která se odráží v propagační jednostranné cenové tabulce. 
 1. c) Zahrnutí bezplatných nebo jinak zlevněných produktů (ať už produktů SIONYX nebo jiných produktů) spolu s prodejem Produktů nepředstavuje souhlas s tímto UPP, pokud takové zahrnutí má za následek slevu z inzerované ceny Produktu pod Minimální inzerovanou cenu za daný produkt. Produkt.
 2. d) Kombinace jednoho nebo více produktů s jakýmkoli jiným produktem za účelem inzerování prodejní ceny nižší, než je kombinovaná cena toho, za co lze tyto dva (2) nebo více produktů zakoupit nezávisle na sobě.
 3. e) Inzerce a nabízení rabatů (v jakékoli formě) nevydaných společností SIONYX na Produkt(y). 
 1. Pokud společnost SIONYX zjistí, že kterýkoli prodejce porušil tento UPP, může společnost SIONYX podle svého výhradního uvážení a bez převzetí jakékoli odpovědnosti zrušit nevyřízené objednávky, zrušit jakékoli fondy na rozvoj marketingu (MDF), spolupráci, rabaty, může na dobu neurčitou odmítat přijímat nové objednávky na produkty. a může odvolat smlouvu s autorizovaným prodejcem.
 1. Společnost SIONYX se může zapojit do sledování inzerovaných cen za prodej Produktů ve všech kanálech, a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetích stran. Třetí strany zadržené společností SIONYX se mohou zapojit do sledování prodeje produktů ze strany prodejců, aby si ověřili, že jsou uplatňovány podmínky tohoto UPP.

 Jakékoli dotazy týkající se UPP směřujte písemně prostřednictvím e-mailu na adresu  BrandProtection@sionyx.com

Společnost SIONYX si vyhrazuje jednostranné právo kdykoli změnit tyto zásady, s předchozím upozorněním nebo bez něj.